REKRUTACJA 2017/2018

Ogłaszamy nabór do grup przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 . Zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dni otwarte w każdy wtorek od godziny 11-12. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojej obecności. Mamy jeszcze 3 wolne miejsca na obecny rok szkolny.Zapraszamy.


Szkolenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu.


Termin: 11.03.2017 godzina 09:00
Miejsce: Nasze Przedszkole.

Szkolenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

"Jak towarzyszyć w rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu."


Termin: 18.02.2017 godzina 10:00
Miejsce: Nasze Przedszkole.

Strefa Zdrowia Muszynianki

Nasze przedszkole bierze udział w II edycji Akcji Strefa Zdrowia Muszynianki. Po więcej informacji zapraszamy na stronę organizatora akcji, producenta wody mideralnej Muszynianka.

Nabór do nowej grupy - zapraszamy


05.10.2016

Ruszyły dodatkowe zajęcia na ściance wspinaczkowej "Forteca". Zajęcia odbywaja sie, w każdą środę od 9:30 do 10:30.


Przedszkole specjalne Tęczowa Dolina w Krakowie zaprasza w swoje kolorowe i bezpieczne progi dzieci z :

 • Zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Przedszkole specjalne "Tęczowa Dolina" jest przedszkolem terapeutycznym, oznacza to, że kładziemy duży nacisk na terapię naszych podopiecznych. Za główne cele stawiamy sobie:

 1. Nauczyć dziecko samodzielności w podstawowych czynnościach dnia codziennego
 2. Wypracować sposób komunikacji z dzieckiem nie mówiącym
 3. Nauczyć współżycia w grupie rówieśniczej
 4. Przygotować dzieci do kolejnego etapu nauczania jakim jest szkoła.
 5. Dawać radość z pobytu w przedszkolu.
Uważamy, iż sposobem na osiągniecie tych celów są;
 1. Małe grupy terapeutyczne,
 2. Wykwalifikowani i oddani nauczyciele i terapeuci,
 3. Odpowiednio dobrane metody pracy,
 4. Odpowiednie pomoce terapeutyczne i dydaktyczne,
 5. Specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne,
 6. Terapia w akceptującej atmosferze.

Pracę z dzieckiem rozpoczynamy od obserwacji, której celem jest dostrzeżenie jego mocnych i słabych stron. Dokonujemy diagnozy funkcjonalnej dziecka, czyli określamy na jakim jest poziomie rozwoju. Bazując na mocnych stornach, wzmacniając słabe strony i opierając się na najbliższej strefie rozwoju budujemy indywidualny program zwany w skrócie IPET-em. Określa on ścieżkę naszej pracy dydaktycznej i terapeutycznej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się każdego dnia, w wymiarze 25 godzin tygodniowo - terapii grupowej i indywidualnej. Od godziny 13:00 organizowane są zajęcia świetlicowe o charakterze ogólno-rozwojowym. W naszej ofercie mamy takie zajęcia jak:

 1. Zajęcia terapeutyczne indywidualne z :
  • Psychologiem
  • Oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem i tyflopedagogiem,
  • Neurologopedą,
  • Terapeutą SI,
  • Fizjoterapeutą,
  • Terapeutą ręki.
 2. Pracujemy z wykorzystaniem;
  • Elementów Stosowanej Analizy Zachowania,
  • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
  • Metody Knillów,
  • Metody Dobrego Startu,
  • Treningu samodzielności,
  • Treningu kompetencji społecznych,
  • Treningu czystości,
  • Planów aktywności,
  • PECS,
  • Makaton.

Pamiętamy także, że naszymi podopiecznymi są dzieci, które chcą mieć normalne dzieciństwo, a nie tylko świat terapii. Dlatego też, nasi podopieczni dużo się bawią i maja czas na zabawy własne. Nie jest to oczywiście czas stracony, gdyż dziecko najlepiej uczy się przez zabawę. Nasza praca poddawana jest regularnej ewaluacji oraz superwizji doświadczonego psychologa z zewnątrz. Rodzice Naszych dzieci mogą liczyć na konsultacje z wychowawcami i terapeutami, które odbywają się na bieżąco niemal codziennie. Inną formą wsparcia rodziców są organizowane dla nich warsztaty i wykłady.

Przedszkole specjalne zapewnia:

 • Realizację podstawy programowej zgodnej z Rozporządzeniem MEN
 • Wykwalifikowaną i oddaną kadrę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Duży ogród

Terapeutyczne Przedszkole Tęczowa Dolina - przedszkole specjalne, przedszkole autyzm Kraków.
Wspierają nas

przedszkole specjalne Kraków Teczowa Dolina przedszkole Przedszkole Specjalne Kraków
Przedszkole specjalne Kraków
Copyright by teczowadolina.edu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.